Min side adresse

Sjekk hva som er registeret om deg i Postens adresseregister.

Min side adresse er også det første du kommer til når du skal bestille en adressetjeneste eller melde adresseendring.

  • Er alle barna registrert?
  • Noen som ikke bor der lenger?
  • Bestill adresseendring, oppbevaring eller midlertidig ettersending
  • Endre allerede bestilte adressetjenester
Min side, ny baby, nytt barn

Velg riktig tjeneste:

 

Varig adresseendring
               

Brukes når?

Brukes i forbindelse med flytting. Du kan melde flytting for hele familien samtidig. Husk barna.  

Eksempel: Flytte til nytt sted eller til ny leilighet. Flytte på hybel. Skifte hybel. Når noen får fast opphold på sykehjem.

Hva gjør Posten?

Vi registrerer din nye adresse i vårt adresseregister, og sender posten fra gammel til ny adresse.

Når ettersendingsperioden er utløpt,  går eventuell post til den gamle adressen i retur.

Vi retter også opp adressen din i kunderegister der du er kunde fra før (dersom bedriften har avtale om det).

Tips: Gi beskjed til alle forbindelser før ettersendingsperioden utløper, så unngår du at viktig post bli sendt i retur.

 

Midlertidig ettersending


Brukes når?

Når du er borte fra hjemmet i en begrenset periode kan du få posten til ditt midlertidige oppholdssted – «ettersending». Brukes når du vet at du skal tilbake til den opprinnelige adressen.

Eksempel: Om du vil ha posten din når du er på ferie, midlertidig opphold på sykehjem.

Hva gjør Posten?

Du beholder din faste adresse i vårt adresseregister, men vi sender posten dit du er. Et par dager før du er tilbake, stopper vi ettersendingen slik at det ikke skal komme post etter at du er dratt hjem.

Tips: Dersom du ikke skal tilbake til din gamle adresse anbefaler vi vanligvis Varig adresseendring. Det lønner seg ofte for deg. 

 

Oppbevaring av post

Brukes når?

Når du er bortreist bør du ikke la posten ligge i postkassen. Det er tryggere å la oss ta vare på posten din til du kommer tilbake. Det er et godt tiltak mot ID-tyveri. Vi kan ta vare på posten til hele familien eller til en del av familien.

Hva gjør Posten?

Posten blir trygt oppbevart på budavdelingen og først lagt i postkassen når du er tilbake.

Tips: Vi stopper reklame bare dersom hele familien er bortreist. Husk derfor barna i bestillingen.

 

Når myndighetene har endret adressen din

Mange får nye gate-/veiadresser fordi kommunene tildeler dette til hus og bygninger i områder som ikke har hatt adresser. For deg som har fått endret adresse uten å ha flyttet