Min side adresse

Bestill adressetjenester, legg til personer i postkassen eller fjern noen som ikke skal være der lenger...

  • Er du registrert på rett adresse? Er alle i familien registrert?
  • Er det noen personer som ikke skal ha post i din postkasse?
  • Bestill adresseendring, oppbevaring eller midlertidig ettersending
  • Endre allerede bestilte adressetjenester

Du trenger ikke brukernavn og passord, men du må identifisere deg.

Sjekk din adresse på min side adresser

Velg riktig tjeneste:

 

Varig adresseendring
               

Brukes når?

Brukes i forbindelse med flytting. Du kan melde flytting for hele familien samtidig. Husk barna.  

Eksempel: Flytte til nytt sted eller til ny leilighet. Flytte på hybel. Skifte hybel. Når noen får fast opphold på sykehjem.

Hva gjør Posten?

Vi registrerer din nye adresse i vårt adresseregister, og sender posten fra gammel til ny adresse.

Når ettersendingsperioden er utløpt,  går eventuell post til den gamle adressen i retur.

Vi retter også opp adressen din i kunderegister der du er kunde fra før (dersom bedriften har avtale om det).

Tips: Gi beskjed til alle forbindelser før ettersendingsperioden utløper, så unngår du at viktig post bli sendt i retur.

 

Midlertidig ettersending


Brukes når?

Når du er borte fra hjemmet i en begrenset periode kan du få posten til ditt midlertidige oppholdssted – «ettersending». Brukes når du vet at du skal tilbake til den opprinnelige adressen.

Eksempel: Om du vil ha posten din når du er på ferie, midlertidig opphold på sykehjem.

Hva gjør Posten?

Du beholder din faste adresse i vårt adresseregister, men vi sender posten dit du er. Et par dager før du er tilbake, stopper vi ettersendingen slik at det ikke skal komme post etter at du er dratt hjem.

Tips: Dersom du ikke skal tilbake til din gamle adresse anbefaler vi vanligvis Varig adresseendring. Det lønner seg ofte for deg. 

 

Oppbevaring av post

Brukes når?

Når du er bortreist bør du ikke la posten ligge i postkassen. Det er tryggere å la oss ta vare på posten din til du kommer tilbake. Det er et godt tiltak mot ID-tyveri. Vi kan ta vare på posten til hele familien eller til en del av familien.

Hva gjør Posten?

Posten blir trygt oppbevart på budavdelingen og først lagt i postkassen når du er tilbake.

Tips: Vi stopper reklame bare dersom hele familien er bortreist. Husk derfor barna i bestillingen.

 

Når myndighetene har endret adressen din

Mange får nye gate-/veiadresser fordi kommunene tildeler dette til hus og bygninger i områder som ikke har hatt adresser. For deg som har fått endret adresse uten å ha flyttet

 

Sikkerhet ved endring av din adresse

Legitimasjonskontroll/ Autentisering

Adresseendring på internett krever sikker innlogging/autentisering ved hjelp at BankID, MinID eller BuyPass Smartkort. Adresseendring på blankett krever innlevering ved et poststed, hvor det blir foretatt legitimasjonskontroll.

Sikker identifisering

Fødselsnummer (11 siffer), etternavn, fornavn og evt mellomnavn må oppgis.  Dette kontrolleres mot Det sentrale folkeregister og sikrer unik identifikasjon av de personene som endrer adresse.

Bekreftelse

Når Posten har registrert adresseendringen, sendes en bekreftelse som e-post eller brevpost til din fraflyttingsadresse, for at du skal ha mulighet til å kontrollere opplysningene før omadresseringen starter.

Bruk av personopplysninger

Posten behandler personopplysningene i tråd med personopplysningsloven. Adresseopplysningene du gir oss vil bli benyttet til å oppdatere private og offentlige registre. Dette gjelder kun registre der du allerede står oppført og forutsetter at vedkommende virksomhet har inngått avtale med Posten Norge AS om adresseoppdatering.

Utvidet sikkerhet

Utover de ordinære sikkerhetstiltakene, kan personer som opplever risiko for identitetstyveri, få etablert Sikkerhetssperre. Dette innebærer at endring av opplysningene kun er mulig etter personlig oppmøte ved et poststed og ved bruk av gyldig legitimasjon (eventuelt også fullmakt). Endring pr internett er sperret. Skjema for sikkerhetssperre kan man få ved å kontakte Kundeservice på 04004.