Min side adresse

Bestill adressetjenester, legg til personer i postkassen eller fjern noen som ikke skal være der lenger...

  • Er du registrert på rett adresse? Er alle i familien registrert?
  • Er det noen personer som ikke skal ha post i din postkasse?
  • Bestill adresseendring, oppbevaring eller midlertidig ettersending
  • Endre allerede bestilte adressetjenester

Du trenger ikke brukernavn og passord, men du må identifisere deg.

Sjekk din adresse på min side adresser

Mange får nye gate-/veiadresser fordi kommunene tildeler dette til hus og bygninger i områder som ikke har hatt adresser. For deg som har fått endret adresse uten å ha flyttet

Sikker pålogging for din trygghet

Med vår løsning ivaretas:
    •    at uvedkommende ikke kan endre din adresse eller bestille omadressering av din post
    •    at du er riktig identifisert slik at vi omadresserer posten til rett person
    •    at dine personopplysninger er beskyttet

 

Sikkerhet ved endring av din adresse

Vi har iverksatt flere tiltak for at du skal være sikker på:
at uvedkommende ikke kan endre din adresse eller bestille omadressering av din post
at du er riktig identifisert slik at vi omadresserer posten til rett person
at dine personopplysninger er beskyttet

Legitimasjonskontroll/ Autentisering
Adresseendring på internett krever sikker innlogging/autentisering ved hjelp at BankID, MinID eller BuyPass Smartkort. Adresseendring på blankett krever innlevering ved et poststed, hvor det blir foretatt legitimasjonskontroll.

Sikker identifisering
Fødselsnummer (11 siffer), etternavn, fornavn og evt mellomnavn må oppgis.  Dette kontrolleres mot Det sentrale folkeregister og sikrer unik identifikasjon av de personene som endrer adresse.

Bekreftelse
Når Posten har registrert adresseendringen, sendes en bekreftelse som e-post eller brevpost til din fraflyttingsadresse, for at du skal ha mulighet til å kontrollere opplysningene før omadresseringen starter.

Bruk av personopplysninger
Posten behandler personopplysningene i tråd med personopplysningsloven. Adresseopplysningene du gir oss vil bli benyttet til å oppdatere private og offentlige registre. Dette gjelder kun registre der du allerede står oppført og forutsetter at vedkommende virksomhet har inngått avtale med Posten Norge AS om adresseoppdatering.

Utvidet sikkerhet
Utover de ordinære sikkerhetstiltakene, kan personer som opplever risiko for identitetstyveri, få etablert Sikkerhetssperre. Dette innebærer at endring av opplysningene kun er mulig etter personlig oppmøte ved et poststed og ved bruk av gyldig legitimasjon (eventuelt også fullmakt). Endring pr internett er sperret. Skjema for sikkerhetssperre kan man få ved å kontakte Kundeservice på 04004.