Frimerker og porto

Porto til brev og småpakker under 2 kg

  • Frimerker selges enkeltvis, i hefter, rull og hele ark
  • Kjøp frimerker i vår nettbutikk, postkontor, Post i Butikk eller bensinstasjoner, kiosker, bokhandlere etc.
  • Flere utgivelser av frimerker hvert år med mange ulike motiver
julefrimerker-2014

Priser

Portotakster 2014 for brev og småpakker


A-post | A-Prioritert                         

B-post | B-Økonomi                                  

Print ut portotakster for frimerker 2014.pdf