Rekommandert brev

Når du trenger bevis for innlevering og sikker utlevering

  • Du får bevis på at sendingen er innlevert
  • Mottaker må vise legitimasjon
  • Du kan spore sendingen i Norge
Registrert brevsending, du får bevis på at sendingen er innlevert og mottaker må vise legitimasjon for å få sendingen utlevert

Priser 2016

Rekommanderte brev prises i tre størrelser

SMÅ: Tykkelse inntil 2 cm - konvoluttmål inntil B5 (17,6 x 25 cm)
STORE: Tykkelse inntil 2 cm - konvoluttmål inntil B4 (25 x 35,3 cm)
MAXI: Mer enn 2 cm tykk eller konvoluttmål større enn B4 (25 x 35,3 cm)
Maksimumsmål som for vanlige brev i A-Priortiert

Finn pris i tabellen under eller print ut prislisten 2016 (pdf)

Priser rekommandert 1.1.2016 - inklusive mva.

Format Små Store Maxi
Innland 148,- 180,- 250,-
Utland 162,- 215,- 365,-