Fortolling - når du mottar fra utlandet

Vi kan utføre tollbehandlingen for deg.

  • Varer med verdi under 350 kroner (inkludert frakt og forsikring) og private gaver inntil 1000 kroner er toll- og avgiftsfrie. Unntaket er alkohol og tobakk.
  • Varer med verdi fra og med 350 kroner (inkludert frakt og forsikring) er toll- og avgiftspliktige.

Obs! Fra 1. oktober vil svært få eller ingen legemidler være tillat å importere. Les mer.

Posten Norge ønsker å heve verdigrensen for hvilke pakker som kan fortolles forenklet fra 1000 kroner til 5000 kroner. Det kan spare norske netthandlere for 11.5 millioner kroner i året.

Importkalkulator – sjekk hva du må betale

Vare

Pris på vare

Valuta

Frakt og forsikring

Valuta

Resultat (i norske kroner)

Sum før fortolling
(vareverdi + evt. frakt/forsikring)
0,00
Toll 0,00
Merverdiavgift 0,00
Postens tollbehandling 0,00
Totalt å betale etter fortolling 0,00

Priser og informasjon når du mottar

Valutakurs: Kalkulatoren regner ut merverdiavgiften ut fra dagens omregningskurs. Kursen kan være en annen når varen din ankommer Norge. Kursene oppdateres normalt en gang per uke og gjelder for en uke av gangen.

Se også Tollvesenets omregningskurs.

Se de nye prisene fra 01.01.2016.

Tollfritt betyr ikke momsfritt

Mange varer er tollfrie, men det betyr ikke at man slipper unna moms. Passerer man avgiftsfri grense som er varens verdi inkludert frakt og forsikring på totalt 350 kroner, beregnes moms i tillegg til en eventuell fortollingspris.

Sendinger med verdi under 350 kroner

Sendinger med verdi inklusive kostnader for transport og forsikring under 350 kroner samt gaver fra privatperson til privatperson med vareverdi inntil 1000 kroner, er toll- og avgiftsfrie med unntak av alkoholholdige drikkevarer og tobakk.

Vær oppmerksom på at sendinger som inneholder både avgiftsfrie og avgiftspliktige varer, må være spesifisert på en faktura fra avsender, slik at det er mulig å gjøre en korrekt avgiftsberegning/fortolling.

Eksempler:

  1. En sending til en privat mottaker inneholder en bok til 500,- og CD til 200,-, hvor frakt og forsikring utgjør 125,-.  I dette tilfellet er hele sendingen avgiftsfri fordi det er kun CD-en som er avgiftspliktig og dermed blir vareverdi inkludert frakt 325,-, altså under 350,-.
  2. En sending inneholder en bok til 500,- og to CD-er til 200,- pr. stk hvor frakten fremdeles er 125,-. Verdien vil overstige 350,- og du må betale merverdiavgift av CD-enes verdi, frakt og forsikring.

Les mer om kjøp av spesielle varer fra utlandet.

Sendinger med verdi over 350 kroner - forenklet fortolling

Alle sendinger med verdi fra og med 350 kroner (vareverdi inklusive kostnader for transport og forsikring) må fortolles ved import. Moms må alltid betales, mens på noen få varegrupper beregnes også toll.

Posten utfører forenklet fortolling for sendinger med verdi mellom 350 og 3000 kroner til privatpersoner. Unntak er restriksjonsbelagte varer, som for eksempel alkohol, tobakksvarer og varer som krever markedskontroll, herunder e-sigaretter uten nikotin.

Det innebærer at:

  • Posten avgiftsberegner varene (iht tolloven) og videresender sendingen til ditt utleveringssted.
  • Posten sender deg hentemelding med oppgitt beløp som du skal betale ved utleveringen.
  • Du henter sendingen på utleveringsstedet ditt.
  • I det du betaler avgifter og pris for forenklet fortolling ved utleveringen, er varen fortollet.
  • Posten ordner med innbetaling av avgifter til Tollvesenet.

Sendinger med verdi over 3000 kroner - ordinær fortolling

Sendinger til private mottakere med vareverdi fra og med 3000 kroner  eller om varene er restriksjonsbelagt (for eksempel tobakksvarer og alkoholholdige drikkevarer), uansett vareverdi må fortolles ordinært.

Posten fortoller din sending direkte ved ankomst dersom tolldokumentasjon finnes utenpå sendingen. Dernest videresendes sendingen så snart som mulig til ditt lokale utleveringssted. Videre gir du Posten fortollingsfullmakt i det du betaler oppkravsbeløpet for sendingen og kvitterer for mottak av denne. Fortollingsfullmakten gjelder til den blir sagt opp av deg eller Posten.

Har du reservert deg mot at Posten fortoller, vil vi kontakte deg når sendingen er ankommet vårt lager.

Manglende fortollingspapirer

Det hender at sendinger fra utlandet mangler fortollingspapirer. For å få tollbehandlet sendingen din må nødvendig informasjon om sendingens innhold og verdi være tilgjengelig. Mangler vi dette vil sendingen lagres midlertidig hos Posten. Vi sender deg en SMS eller en ankomstmelding. Meldingen du mottar gir informasjon om årsak for stopp i tollbehandlingen og hva du må gjøre for at sendingen skal kunne tollbehandles hos oss. Du kan sende inn den manglende informasjonen her .

Vi gjør oppmerksom på at sendingen ligger hos Posten og ikke hos Tollvesenet. Liggefrist på vårt lager er 14 dager fra registrert ankomst, før sendingen returneres til avsender.

Kontakt kundeservice

Ofte stilte spørsmål