Postboks

Sikker oppbevaring og tidlig utlevering

  • Du kan leie postboks på ditt nærmeste poststed
  • Postboksen kan brukes av hele husstanden
  • Hent posten når det passer deg - i hele åpningstiden
Adding letters in a post box

Priser

Priser for leie av postboks 2014.pdf

Et engangs etableringsgebyr på kr 400,- påløper når ny boks åpnes.

Alle priser er inklusiv mva, betales forskuddsvis og gjelder for ett år.

Priser for leie av postboks 2014

Postboks type kl 08:00 kl 09:00 kl 10:00 etter kl 10:00
Liten Kr. 1170,- Kr. 1020,- Kr. 830,- Kr. 670,-
Stor Kr. 1880,- Kr. 1600,- Kr. 1350,- Kr. 1070,-