Reservasjon mot uadressert reklame

Ønsker du å reservere deg, må du merker postkassen med nei takk til uadressert reklame. NB! omfatter ikke gratis aviser.

Nei takk til uadressert reklame oblat

Du kan sette på en lapp du selv har laget eller kontakte et postkontor eller Post i butikk (PiB) for å få et klistremerke til å sette på postkassen. Straks postkassen er merket vil du ikke motta uadressert reklame levert av Posten.

OBS! Det er flere enn Posten som leverer reklame i postkassen. Vi kan ikke garantere for at andre distributører vil respektere din reservasjon. Ønsker du ikke å motta gratis aviser, må du merke postkassen for dette også.

Dersom du har postboks kan du si fra til postkontoret eller PiB om at du ønsker å reservere deg.

Tenk deg godt om før du reserverer deg!
Selv om du sikkert mottar en del reklame du knapt kikker på, så er det kanskje også reklame du synes er bra å motta? Så som gode tilbud og kataloger med nyttig produktinformasjon – som du kanskje vil savne om de slutter å komme?
Skulle du angre - kan du bare fjerne klistremerket.

Du kan også finne mange gode tilbud i Tilbudssøk , som er en samlet oversikt over tilbud som leveres i postkassen!.