Nye postnummer på Raufoss


Dette medfører at mange adresser på Raufoss skifter postnummer. Pakker og andre sendinger skal fortsatt hentes ved Raufoss Post i Butikk, Coop Mega Raufoss. Postboksadressene endrer ikke postnummer.

Her finner du riktig postnummer fra 1. oktober 2016:

Almenvegen - 2835 Raufoss
Almshøgda - 2834 Raufoss
Almskogen 5-17 (kun oddetall) - 2834 Raufoss
Alstadvegen - 2835 Raufoss
Badelandvegen - 2833 Raufoss
Bakkerudvegen - 2835 Raufoss
Bakkesvingen - 2835 Raufoss
Bakkevegen - 2835 Raufoss
Bassengvegen - 2830 Raufoss
Beitevegen - 2834 Raufoss
Bjerkevegen - 2834 Raufoss
Bjørkestien - 2835 Raufoss
Bjørnvegen - 2835 Raufoss
Bradalsvegen - 2833 Raufoss
Brattbakken - 2834 Raufoss
Breiskallengen - 2834 Raufoss
Brennbruvegen - 2833 Raufoss
Bureiservegen - 2835 Raufoss
Dalborgskogvegen - 2834 Raufoss
Dalborgskogvegen (Gjøvik) - 2834 Raufoss
Dr. Lunds veg - 2830 Raufoss
Dragerbakken - 2835 Raufoss
Dragerhellinga - 2835 Raufoss
Dragerlia - 2835 Raufoss
Dragersvingen - 2835 Raufoss
Ekornvegen - 2833 Raufoss
Elgvegen - 2835 Raufoss
Elvelia - 2834 Raufoss
Elvesvingen - 2833 Raufoss
Enggata - 2830 Raufoss
Eventyrvegen - 2835 Raufoss
Fabrikkvegen - 2830 Raufoss
Feltspatvegen - 2833 Raufoss
Finrøstevegen 45+105-145, 62-180 - 2833 Raufoss
Finsvevegen - 2830 Raufoss
Fjellvegen - 2833 Raufoss
Flatlienvegen - 2833 Raufoss
Fossegårdvegen - 2830 Raufoss
Framstadbakken - 2835 Raufoss
Framstadvegen - 2835 Raufoss
Fredrik Aas veg - 2833 Raufoss
Frydenlundvegen - 2834 Raufoss
Frøyas veg - 2833 Raufoss
Frøyslandsvegen - 2830 Raufoss
Furulybakken - 2834 Raufoss
Furulyvegen - 2830 Raufoss
Furuvegen - 2833 Raufoss
Gamlevegen - 2834 Raufoss
Gevirvegen - 2835 Raufoss
Gjøvikvegen - 2834 Raufoss
Glimmervegen - 2833 Raufoss
Granbakken - 2830 Raufoss
Granittvegen - 2833 Raufoss
Granvegen - 2830 Raufoss
Grimsrudvegen - 2835 Raufoss
Grimåsvegen - 2835 Raufoss
Grubebakken - 2834 Raufoss
Grøndalsvegen - 2830 Raufoss
Hagebakkvegen - 2835 Raufoss
Harevegen - 2835 Raufoss
Haugervegen - 2835 Raufoss
Hauglidvegen - 2834 Raufoss
Heimlyvegen - 2834 Raufoss
Hellandvegen - 2834 Raufoss
Hermanrudvegen - 2834 Raufoss
Humlevegen - 2833 Raufoss
Hunnselvvegen - 2830 Raufoss
Idrettsvegen - 2830 Raufoss
Jervvegen - 2835 Raufoss
Karsrudlia - 2835 Raufoss
Karsrudskogen - 2835 Raufoss
Karsrudsvingen - 2835 Raufoss
Karsrudvegen - 2834 Raufoss
Kildalsvingen - 2830 Raufoss
Kildalvegen - 2830 Raufoss
Kirkevegen - 2830 Raufoss
Kløvervegen - 2834 Raufoss
Knut Hamsuns veg 1-15, 4-18 - 2830 Raufoss
Knut Hamsuns veg 17-63, 20-60 - 2834 Raufoss
Kornvegen - 2834 Raufoss
Korta skoleveg - 2835 Raufoss
Korterudbakken - 2835 Raufoss
Korterudlia - 2835 Raufoss
Korterudsvingen - 2830 Raufoss
Korterudvegen - 2835 Raufoss
Kortosvegen - 2830 Raufoss
Kvartsvegen - 2833 Raufoss
L. T. Aas veg - 2835 Raufoss
Langåkervegen - 2834 Raufoss
Liavegen - 2833 Raufoss
Lunders veg - 2830 Raufoss
Lyngbakken - 2833 Raufoss
Lyngvegen - 2833 Raufoss
Løkkevegen - 2830 Raufoss
Lønnbergsvingen - 2833 Raufoss
Lønnbergvegen - 2833 Raufoss
Løvåsbakken - 2835 Raufoss
Løvåsvegen - 2835 Raufoss
Markestadvegen - 2834 Raufoss
Maurvegen - 2835 Raufoss
Melbyvegen - 2830 Raufoss
Myhrevegen - 2834 Raufoss
Mårvegen  - 2835 Raufoss
Napstadvegen - 2834 Raufoss
Nedre Kortaveg - 2834 Raufoss
Nedre Tollerudveg - 2830 Raufoss
Negardsenga - 2834 Raufoss
Negardsvegen - 2834 Raufoss
Nordsetvegen 3-123, 4-128 - 2834 Raufoss
Nordsvevegen - 2833 Raufoss
Nysethbakken - 2833 Raufoss
Nysethvegen - 2830 Raufoss
Nærbykroken - 2835 Raufoss
Nærbyvegen - 2835 Raufoss
P. A. Aanneruds veg - 2835 Raufoss
Plogvegen - 2834 Raufoss
Prøvenlia - 2833 Raufoss
Prøvenvegen - 2833 Raufoss
Pumpevegen - 2833 Raufoss
Reinsvollvegen 1-25, 6-22 - 2830 Raufoss
Reinsvollvegen 33-151, 40-50 - 2833 Raufoss
Ridevegen - 2835 Raufoss
Ringvegen - 2833 Raufoss
Rognerudvegen - 2834 Raufoss
Rognlyvegen - 2834 Raufoss
Rognåsvegen - 2835 Raufoss
Roksvollvegen - 2833 Raufoss
Rosethaugvegen - 2833 Raufoss
Rosetlia - 2833 Raufoss
Rosetstien - 2833 Raufoss
Rosetsvingen - 2833 Raufoss
Rosetvegen - 2833 Raufoss
Roterudvegen - 2834 Raufoss
Rotvegen - 2834 Raufoss
Rudivegen - 2834 Raufoss
Rudsengvegen - 2834 Raufoss
Rudslåtten - 2834 Raufoss
Rustadvegen - 2834 Raufoss
Rådyrvegen - 2835 Raufoss
Sagvollvegen 1-489, 4-486 - 2833 Raufoss
Severin Olsens veg 1-29, 16-22 - 2830 Raufoss
Severin Olsens veg 31-67, 26-68 - 2835 Raufoss
Sigurd Østliens veg - 2830 Raufoss
Simensbakken - 2834 Raufoss
Skartsetervegen - 2833 Raufoss
Skjervenvegen - 2834 Raufoss
Skogheimvegen - 2835 Raufoss
Skogsrudsvingen - 2835 Raufoss
Skogsrudvegen - 2835 Raufoss
Skogstien - 2834 Raufoss
Skogvegen - 2834 Raufoss
Skolebakken - 2833 Raufoss
Skumsjøvegen - 2834 Raufoss
Skundbergjordet - 2834 Raufoss
Skundbergvegen - 2834 Raufoss
Snøggvegen - 2834 Raufoss
Solbakkvegen - 2834 Raufoss
Stadionløkka - 2833 Raufoss
Storgata - 2830 Raufoss
Svartåsvegen - 2830 Raufoss
Svebakken - 2835 Raufoss
Svevegen - 2835 Raufoss
Tiurvegen - 2833 Raufoss
Tollerudbakken - 2830 Raufoss
Tors veg - 2833 Raufoss
Trogstadvegen - 2830 Raufoss
Tverrvegen - 2833 Raufoss
Tømmerlia - 2835 Raufoss
Valhallvegen - 2833 Raufoss
Veltmanåvegen - 2830 Raufoss
Vestbyvegen - 2835 Raufoss
Vestre Toten veg 717-953, 706-874 - 2834 Raufoss
Vestrumvegen - 2834 Raufoss
Vildåsvegen - 2833 Raufoss
Vinkelvegen - 2835 Raufoss
Østlienvegen - 2840 Reinsvoll
Østvegen - 2835 Raufoss
Østvollvegen 1-17, 2-16 - 2830 Raufoss
Østvollvegen 23.55, 20-44 - 2835 Raufoss
Østvollvegen 65-317, 66-320 - 2834 Raufoss
Øverbyvegen - 2834 Raufoss
Øvre Kortaveg - 2834 Raufoss
Øvre Tollerudveg - 2830 Raufoss
Åkersvebakken - 2834 Raufoss
Åkersvevegen - 2834 Raufoss