Brevpost til utlandet er begrenset

23.03.20 08:11

Koronasituasjonen og manglende transportkapasitet medfører at Posten Norge ikke lenger vil ta imot brevpost til alle land.

Det kan fortsatt  sendes brevpost til en rekke land innenfor EU samt noen land utenfor EU. Se oppdatert oversikt.

Det må påregnes forsinkelser på flere av destinasjonene.

Brevpost fra utlandet distribueres uten forsinkelser i Norge.