Brevpost til utlandet er begrenset

23.03.20 08:11

Koronasituasjonen og manglende transportkapasitet medfører at Posten ikke lenger vil ta imot brevpost til alle land.

Det kan fortsatt sendes brevpost til en rekke land innenfor EU samt noen land utenfor EU. Se oppdatert oversikt.

Det må påregnes forsinkelser på flere av destinasjonene.

Brevpost fra utlandet distribueres uten forsinkelser i Norge.