Det meldes om store nedbørsmengder i deler av Innlandet, Trøndelag og Møre og Romsdal

21.08.23 21:40

Foreløpig er det i Sør-Trøndelag nedbøren har skapt de største utfordringene. Rørosbanen, som er alternativ jernbanestrekning for Dovrebanen etter uværet Hans, er nå stengt. Dagens togproduksjon er innstilt, og ny melding er varslet kl 10:00 tirsdag 22.8.23. Også E6 er stengt i Sør-Trøndelag ved Soknedal, og det er fortsatt uvisst i hvilken grad det finnes alternative omkjøringsveier for biltransportene våre.

Vi forsøker å finne alternative kjøreruter, men slik situasjonen er nå, må det påregnes at det meste av brev, pakker og gods mellom Sør-Norge og Trondheim blir forsinket. Det gjelder postnumrene 0001-5999, 6700-6999 til/fra 7000-7999.

I tillegg vil ekspresspakker fra postnumrene 0001-5999, 6700-6999, 8000-9999 til 7000-7999 i stor grad bli forsinket. Ekspresspakker fra 7000-7999 til resten av landet vil ikke være påvirket av stengte veier og togstrekninger.

Vi har tidligere varslet forsinket fremføring mellom Østlandet og Nord-Norge når det gjelder pakker og gods grunnet redusert togtrafikk. At Rørosbanen og E6 nå er stengt, vil kunne medføre ytterligere forsinkelser mellom landsdelene.

Vi beklager ulempene dette medfører for kundene våre.