Ekstremværet Gyda er meldt fra onsdag morgen.

11.01.22 15:15

Det meldes om store nedbørsmengder og kraftig vind. Det verste været er meldt i Møre og Romsdal og Trøndelag, men nedbør og vind må forventes fra Sørvest-landet opp til Nordland. Hvilke konsekvenser dette får for våre transporter, og fremføring av gods, pakker og brev vet vi ikke, men hvis prognosene slår til vil det kunne oppstå forsinkelser både mellom landsdeler og internt i regioner.

Vi ber derfor kundene våre være forberedt på at det kan oppstå forsinkelser det neste døgnet, og da spesielt langs kysten fra Nordland og sørover.