Ekstremværet «Ingunn» medfører forsinkelser i nesten hele landet.

31.01.24 14:34

Ekstremværet «Ingunn» som nå er i ferd med å gjøre seg gjeldende, vil påvirke infrastruktur og transportvirksomhet i hele landet i kveld/natt og i morgen.

Helt fra Sør-Vestlandet og opptil Finnmark vil vind og nedbør medføre stengte veier, restriksjoner for togtrafikk samt innstilte ferger og fly. Vår mulighet for å transportere og distribuere brev, pakker og gods vil bli svært begrenset i store deler av landet. Det er rødt farevarsel i Trøndelag, Helgeland og helt opp til Lofoten. I tillegg er det oransje farevarsel på møre, deler av Trøndelag og Nordland. Gult farevarsel er meldt for store deler av Vestlandet, Troms og Finnmark.

I korte trekk betyr det at det må regnes med forsinkelser i hele landet dag og i morgen spesielt. Enkelte deler i Nord Norge får nå andre bølge med ekstremvær denne uka, så der vil vi ha områder hvor det knapt er distribuert noe hele denne uka.

Vi beklager ulempene ekstremværet forårsaker for alle våre kunder.