Forsinkelse i fremsending av brev, pakker og gods til Nord-Norge grunnet banearbeid i perioden 21.-24.09.22.

21.09.22 17:46

Det er varslet banearbeid på Are i perioden 21.-24.09.22. Dette vil dessverre føre til forsinkelser på denne strekningen da togene har fått tidligere lastefrister og/eller senere lossetider.

Banearbeidet vil medføre at

  • Onsdag, 21.09.22 kan brev, pakker og gods fra Narvik og Tromsø (postnummer 8300-8599 og 9000-9499) til Sør-Norge (postnummer 0001-7999) bli inntil ett døgn forsinket
  • Torsdag, 22.09.22 vil gods fra Sør-Norge (postnummer 1500-1799, 2300-2699, 2800-3999, 4000-5999 og 6300-6999) til postnummer 8300-8599 og 9000-9999 få 1 dag lengre fremføring enn normalt
  • Fredag, 23.09.22 vil gods fra Oslo (postnummer 0001-1499, 1800-2299 og 2700-2799) til postnummer 8300-8599 og 9000-9999 få 1 dag lengre fremføring enn normalt
  • Fredag, 23.09.22 vil pakker fra Østlandet (postnummer 0001-3999) til postnummer 8300-8599 og 9000-9999 få 1 dag lengre fremføring enn normalt

Kvaliteten på pakker Ekspress neste dag vil ikke bli berørt av veiarbeidet.

Vi beklager ulempene veiarbeidet får for våre kunder.