Forsinkelse i fremsending av pakker og gods til/fra Oslo grunnet gasslekkasje - oppdatering.

24.11.22 21:11

Situasjonen er avklart og sikkerhetsavstanden rundt ulykkesstedet oppheves. Produksjon og transport settes i gang igjen, men det har allerede oppstått forsinkelser og det vil være følgeforsinkelser både inn og ut av Oslo for både pakker og gods – inkludert pakker Ekspress neste dag.

Vi beklager ulempene for våre kunder.