Til hovedinnhold

Forsinkelse i togtrafikken på Are banen i Sverige på grunn togavsporing i Linaelv


Togavsporingen i Nord Sverige vil få konsekvenser for pakke- og godstrafikken mellom Sør Norge og Troms/Finnmark. Spesielt rammer dette pakker og gods til Troms og Finnmark hvor Are-banen er hovedforbindelsen.

 

Konkret gjelder dette Bedriftspakker, Servicepakker og Stykkgods fra/til følgende postnummer vil bli inntil 1 dag forsinket.

Fra postnummer 0000-6999

Til postnummer 8300-8599 og 9000-9999

 

Pakker og Stykkgods som ble innlevert til Posten og Bring mandag/tirsdag og som allerede er på vei, kan bli ytterligere 1 dag forsinket grunnet omlasting til andre transportløsninger.