Forsinkelse mellom Østlandet og Haugesund.

06.10.20 11:10

Vei- og tunnelarbeid flere steder på hovedveien (E134) mellom Haugesund og østlandet, gjør det krevende å opprettholde kvaliteten på pakker og gods mellom Haugesund og østlandet. Arbeidene er i større eller mindre grad koordinerte slik at vi må forholde oss til omkjøring med ledebil, gjennomkjøring hver annen time og nattestengte delstrekninger som gjør at vi bruker lenger tid enn normalt.

Det er varierende omfang på veiarbeidene, men i ulik grad vil de påvirke kjøretidene ut uke 48. I denne perioden kan pakker og gods bli inntil ett døgn forsinket. Dette gjelder postnumrene 0001-3099, 3300-3699, 6000-9999 til og fra 4200-4299 og 5400-5599.