Forsinkelsene grunnet ekstremværet Hans fortsetter.

08.08.23 17:22

Dovrebanen er stengt ut driftsdøgnet onsdag 9.8.23. Når det gjelder Bergensbanen kommer det oppdatering kl 22:00 i kveld, men det vil si at all transport i dag/kveld og kommende natt er biltransport.

Nordlandsbanen fra Trondheim til Bodø er åpen, så vi kjører en del bil til Trondheim, og sender videre til Nord Norge med tog derfra. Tog til Narvik via Sverige går fortsatt, men med store forsinkelser.

Vi har satt opp mye biltransport på de strekningene togene ikke går, men det vil likevel kunne oppstå forsinkelser, spesielt mellom Bergen og Østlandet, og til Nord Norge.

For alle våre produkter må det påregnes ekstra tid i transport/fremsending. Internt i Sør Norge vil det stort sett være snakk om ett døgn ekstra. Mellom Sør Norge og Nord Norge vil det kunne bli 1-3 døgn forsinkelse.

Utover de lange transportdistansene, vil det selvsagt også oppstå forsinkelser lokalt grunnet overvann, ras og skader på infrastruktur.

Slik varslene om ekstremværet er pr nå, må det påregnes videre forsinkelser også onsdag. Vi beklager forsinkelsene, og forsøker å få satt opp alternative transporter så langt det lar seg gjøre.