Forsinkelser for gods og pakker til og fra Nord–Norge

04.05.21 16:06

Et malmtog har sporet av på Ofotbanen mellom Kiruna og Narvik. Alle tog må derfor losses i Kiruna og vi får en del ekstra bilkjøring.

Dette medfører at pakker og gods mellom Sør- og Nord-Norge denne uka kan bli forsinket. Dette gjelder postnumrene 0001–7999 til/fra 8300–8599, 9000–9299.

Så langt det er mulig setter vi inn ekstra biler mellom Kiruna og Narvik, men det er ikke til å unngå at det vil kunne oppstå noe forsinkelser.