Forsinkelser for gods, pakker og brev til og fra Nord Norge

08.11.21 10:10

Avsporingen av ett malmtog i Nord Sverige i helgen, medfører forsinkelser på gods, pakker og brev, til og fra hele Nord Norge. Strekningen kan bli stengt i lengre tid, og da dette er den primære fremføringsveien til særlig Troms og Finnmark, må det påregnes forsinkelser på 1-3 dager.

Vi sender alle volumer vi kan via Nordlandsbanen til Fauske, og setter inn bilkapasitet så langt det lar seg gjøre. Det vil likevel være umulig å erstatte togkapasiteten som bortfaller fullt ut, og det betyr forsinkelser både nordgående og sørgående inntil jernbanen åpner igjen til Narvik. Foreløpig er det svært uvisst hvor lang tid dette tar, men vi vil oppdatere informasjonen når det blir gitt mer konkret informasjon om omfang og varighet..

Vi beklager de konsekvensene dette får for kundene våre.