Forsinkelser for pakker og gods til og fra Nord Norge.

18.03.21 17:06

Det har vært en togavsporing i Nord Sverige, som medfører forsinkelser på tog til og fra Nord Norge. I tillegg til forsinkede tog, vil det også bli innstilte tog på strekningen.

Dette medfører at pakker og gods mellom Sør og Nord Norge denne uka vil kunne bli forsinket. Dette gjelder postnumrene 0001-79999 til/fra 8300-8599, 9000-9999.

Vi sender det vi kan innenlands via Nordlandsbanen, og kjører i tillegg ekstra biler til enkelte terminaler i Nord Norge. Til tross for de tiltakene vi iverksetter, er det ikke til å unngå at det vil bli forsinkelser på en del pakker og gods. Vi beklager ulempene dette medfører.