Forsinkelser må påregnes i hele landet, og for alle Posten Bring AS sine produkter og tjenester

07.08.23 09:35

Grunnet det varslede ekstremværet vil det kunne oppstå forsinkelser for alle Posten og Bring sine produkter og tjenester i hele landet.

  • Ekstremværet er meldt å få størst konsekvenser for Sør-Norge og spesielt Innlandet fylke. Her vil det i tillegg til lokalt stengte veier og infrastruktur kunne oppstå utfordringer mellom fylker og regioner.
  • Dovrebanen, som er en av hovedårene for frakt av brev, pakker og gods mellom Sør-Norge og Nordland, er foreløpig stengt. Skulle denne åpne i løpet av dagen, vil konsekvensen bli mindre i forhold til transport mellom Sør og Nord.
  • I tillegg til ekstremvarselet for Sør-Norge, og Østlandet/Innlandet spesielt, er det varslet sterk vind på Vestlandet, som kan få konsekvenser for ferger og våre transporter mellom terminalene.
  • Flytrafikken vil også kunne bli påvirket, og det skaper ytterligere utfordringer for brev- og ekspress-produkter.

Vi vil så langt det er forsvarlig forsøke å opprettholde god leveringskvalitet, og beklager de ulempene dette medfører.