Forsinkelser på brev, pakker og gods til Nordland og Troms.

20.10.21 05:30

På grunn av problemer på linjen mellom Oslo og Trondheim (Dovrebanen) har det blitt forsinkelser på varer innlevert i Sør-Norge  mandag.

Det er knyttet store utfordringer til  transportkapasitet fra Trondheim, slik at vi kan bli inntil 2 dager forsinket til postnr 8000-8999  og 9000-9499.

Vi beklager ulempene for våre kunder.