Forsinkelser på grunn av ekstremværet.

07.08.23 18:35

Dovrebanen er bekreftet stengt til i morgen, ny oppdatering kommer etter kl 12:00 tirsdag. Det medfører at mye pakker og gods blir forsinket til og fra Nord Norge. Det gjelder primært mellom postnumrene 0000-5999, 6700-6999 og 8000-8299,8600-8999, men berører også i noen grad postnumrene 8300-8599 og 9000-9499.

Fra Trondheim og nordover, og mellom Trondheim og øvrige steder i Sør Norge er det satt opp biler, slik at konsekvensene ved at togene ikke går, minimeres noe.

Bergensbanen er nå også stengt, og varslingen sier at den blir stengt til «det slutter å regne, og vannet trekker seg tilbake». Vi setter inn biler også mellom Østlandet og Bergen, slik at forsinkelsene minimeres en del, men det må likevel påregnes minimum ett døgn forsinkelse på alle produktene.

Statens Vegvesen varsler at veistrekninger kan bli stengt på kort varsel, og det kan medføre at tiltakene som er iverksatt med å sette inn flere biler, ikke gir effekt.

I tillegg har vi ikke full oversikt over mindre, lokale veier og infrastruktur, men det må lokalt påregnes forsinkelser, så lenge ekstremværet pågår.