Forsinkelser som følge av ras og flom på Dovrebanen

11.04.23 12:54

Dovrebanen har vært stengt i 2 perioder i påsken på grunn av ras og flom/overvann. Dette har gitt store utfordringer i fremsending av brev, pakker og gods til Trøndelag og Nordland. Til tross for at vi har iverksatt tiltak med blant annet ekstra biler, har vi ikke klart å unngå enkelte avvik. En del stykkgods innlevert i Sør Norge i påsken, vil derfor kunne bli forsinket til postnumrene 8000–8299 og 8600–8999.

Vi beklager ulempene dette medfører for kundene.