Forsinkelser som følge av streik hos tredjepart (blant annet fergesamband)

17.04.23 11:37
  • I forbindelse med streiken mellom LO og NHO blir Posten og Bring påvirket på enkelte strekninger hvor fergesambandene ikke går som normalt.
  • Det vil oppstå forsinkelser på strekningene hvor vi må kjøre alternative ruter eller ikke kommer frem pga. full stans eller kapasitetsbegrensning på fergeavgangene.

Forsinkelser som følge av lovlig streik regnes som Force Majeure.