Forsinkelser som følge av streik hos tredjepart (flyteknikerne)

27.06.22 16:18

I forbindelse med streiken og lockout i konflikten mellom NFO (flyteknikerne) og NHO blir Posten og Bring påvirket på enkelte strekninger hvor brevpost, aviser og ekspresspakker sendes med rutefly.

Det vil oppstå forsinkelser under streiken og en periode i etterkant på disse strekningene. Forsinkelser som følge av lovlig streik regnes som Force Majeure og for BPX vil fraktrefusjon og følgeskadeerstatning bortfalle.

Forsinkelsene berører spesielt følgende geografier: Finnmark, Lofoten, Vesterålen og Helgeland, samt enkelte områder i Sør-Norge hvor ekspresspakker sendes frem med rutefly.