Forsinkelser til og fra Bergen pga tog avsporing.

25.06.20 17:29

På grunn av togavsporing på Bergensbanen vil det kunne bli forsinkelser på pakker og stykkgods til og fra Bergen. Primært vil dette gjelde til/fra følgende postnummer:

  • Pakker fra 0000-3999, 6300-6699 og 7000-9999 til 5000-5399 og 5600-5999
  • Stykkgods fra 0000-2999 og 8000-9999 til 5000-5399 og 5600-5999

Vi setter inn biler for å redusere omfanget av forsinkelsene, men det må påregnes at det kan bli inntil ett døgn forsinkelse.

Bedriftspakke ekspress over natt berøres ikke av disse forsinkelsene.

Vi beklager ulempene dette medfører.