Fortsatt stengte jernbanestrekninger og veier, men litt lysning i sikte

11.08.23 14:07

Dovrebanen vil bli stengt lenge, men det er lysning og håp om at Bergensbanen ikke er mange dager unna åpning. Rørosbanen som et alternativ til Dovrebanen, kan også bli et alternativ relativt raskt. På veinettet har åpningen av Rv3 gjennom Østerdalen gjort transportene mellom Østlandet og Møre og Trondheim enklere. Fortsatt litt forsinkelser mellom Østlandet og Bergen og Førde, men det er åpent, og vi kommer frem.

Til og fra Nord-Norge er det fortsatt utfordrende med at vi ikke kan benytte tog via Trondheim for deler av volumet, men vi sender via tog på Sverige kombinert med biler.

Posten og Bring har planer for å fremføre alt av brev, pakker og gods i løpet av helgen mellom alle landsdeler. På grunn av litt etterslep fra tidligere i uken, vil det likevel i begynnelsen av neste uke kunne bli inntil en dag forsinkelse på noe av volumet i Sør-Norge, og kanskje ytterligere en dag til mellom Sør- og Nord-Norge.

I tillegg er det fortsatt store utfordringer i distribusjon mange steder med ras og overvann på lokale veier, så  mange vil nok oppleve flere dager forsinkelse grunnet lokale forhold.