I perioden 2.6-14.6 er ferge sambandet Jondal-Tørvikbygd stengt.

03.06.20 12:35

Dette medfører at pakker og gods til postnumrene 5626-5629, 5750-5778, 5780-5781 kan bli inntil ett døgn forsinket. Det samme gjelder pakker og brev fra de nevnte postnumrene.