Langvarig stenging på Dovrebanen, og Bergensbanen stengt i hvert fall ut uken.

10.08.23 11:18

I tillegg til de store utfordringene stengte jernbanestrekninger gir oss, skaper flommen også større og større utfordringer med tanke på veinettet. Vi klarte siste døgn likevel stort sett å få fremført alt av brev, pakker og gods mellom terminalene, riktignok med forsinkelser. Det må på regnes 1-2 dager forsinkelse på brev, pakker og gods i Sør Norge.

I de mest utsatte områdene i Innlandet og dalstrøkene i gamle Buskerud fylke, må det påregnes ytterligere forsinkelser da deler av disse områdene er ufremkommelige.

Status for transporter mellom Nord Norge og Sør Norge er uforandret. Vi får fremført det aller meste, men det må påregnes forsinkelser på 1-3 døgn.

Våre ekspressprodukter blir nå også svært skadelidende, så det må påregnes inntil ett døgns forsinkelse både internt i Sør Norge og mellom Sør og Nord Norge.

Vi fortsetter å sette inn biler for tog, så lenge vi har åpne veier mellom Østlandet og hhv Bergen og Trondheim, for å begrense skadevirkningene.