Lenger fremsendingstid mellom enkelte postnumre i Sør-Norge og Nord-Norge

17.08.23 09:37

Uværet Hans gjorde stor skade på jernbanestrekningen Dovrebanen (en bru som kollapset og må gjenoppbygges). Dovrebanen er togstrekningen godstog normalt kjører til Trondheim, og har videre forbindelse til Nord-Norge. Det er satt opp ekstratog via Rørosbanen til Trondheim, som gjør at vi har ok togforbindelse mellom øvrige Sør Norge og Trondheim. Til Nord-Norge er derimot den sømløse forbindelsen brutt, og det tar lenger tid å fremføre pakker og gods mellom Sør-Norge og Nord-Norge.

Inntil videre ser vi oss derfor nødt til å øke dagens fremsendingstid mellom enkelte deler av landsdelene, med inntil ett døgn. Det gjelder følgende produkter og postnummer:

  • Pakkeprodukter: 0001–3999 til/fra 8000–9499
  • Stykkgods: 0000–1499, 1540–1549, 1800–1889, 1900–2299, 2434–2437, 2439, 2700–2799 til/fra 8000–9499

Kunder vil oppleve at enkelte sendinger og enkelte dager vil kunne ha samme fremsendingstid som tidligere, men veldig ofte vil det ta inntil ett døgn ekstra.

Det jobbes fra togselskaper og BaneNor sin side med å få satt opp ruter via Rørosbanen som i større grad vil bli tilpasset videre transport til og fra Nord-Norge, og hvis/når dette kommer på plass vil vi straks redusere fremsendingstidene igjen.

Vi beklager de ulempene dette medfører for kundene, og så langt det er mulig forsøker vi å minimere ulempene ved å sende på de togene som går.