Nær normal drift etter Hans

15.08.23 14:51

Av jernbanestrekninger åpnet Bergensbanen og Rørosbanen i løpet av helgen. Dovrebanen er fortsatt stengt, og vil være det i lang tid. Det gjør at vi til Nord-Norge og til Trondheim fortsatt ikke har et fullgodt togtilbud, men vi reduserer skadevirkningene ved å kjøre ekstra biler, samt at det går noen tog via Rørosbanen til Trondheim

De fleste hovedveiene er stort sett åpne, men med lokale omkjøringsveier flere steder. Det gir noen utfordringer og mindre forsinkelser. Likevel er dette i så pass liten grad, at de fleste hovedstrekningene opereres med god punktlighet og kvalitet.

Noen kvalitetsmessige etterdønninger fra forrige ukes stengte veier og jernbanestrekninger vil det nok være i begynnelsen av denne uken. Dette gjelder spesielt i Hallingdal, men også andre steder i gamle Buskerud fylke og i Innlandet hvor det er utfordringer på mindre veier. Utover uken forventer vi at det de aller fleste steder er oppe og går med nær normal produksjon og distribusjon/innhenting av pakker, brev og gods.

Vi følger fortsatt situasjonen i Sør-Norge, og er beredt på å sette inn igjen tiltak dersom ytterligere nedbør eller følgeskader av Hans påvirker transportene våre også denne uken.