Oppdatering i forhold til transport til og fra Trondheim og Nord Norge

22.08.23 12:31

E6 ved Soknedalen og jernbanestrekningen Rørosbanen er fortsatt stengt. Ny melding i forhold til åpning av Rørosbanen er varslet i morgen 23.8. kl 12:00.

Det er omkjøringsmuligheter for vogntog med noe forsinkelser, og vi forsøker å sette opp ekstra bilkapasitet. Det må likevel forventes at det kan oppstå forsinkelser på brev, pakker og gods også det neste døgnet. Det gjelder da fortsatt postnumrene 0001-5999, 6700-6999 til/fra 7000-7999.

Når det gjelder ekspresspakker, vil vi i stor grad holde tidsfristene, men det kan oppstå forsinkelser i de ytre områdene av geografien i Trøndelag og på Østlandet.

At toget fremdeles er innstilt, skaper fortsatt ekstra utfordringer nordover, slik at mellom Sør-Norge og store deler av Nord-Norge vil det kunne bli opptil 2 dagers forsinkelse for pakker og gods.