Oppdatering per 28.6 på konsekvenser tilknyttet tidligere streik hos tredjepart (flyteknikerne)

28.06.22 17:07

Flytekniker-streiken er nå over, men vi forventer fortsatt noe påvirkning og forsinkelser på de varslede strekningene de neste dagene tilknyttet kansellerte fly som etterslep fra streiken.

Forsinkelsene berører spesielt følgende geografier:

  • Finnmark, Lofoten, Vesterålen og Helgeland hvor aviser og ekspresspakker sendes med rutefly
  • Til Førde og Sogndal hvor ekspresspakker sendes frem med rutefly

Forsinkelser som følge av lovlig streik regnes som Force Majeure og for BPX vil fraktrefusjon og følgeskadeerstatning bortfalle.