Redusert trafikk på Bergensbanen 11.11. - 12.12.

19.10.20 13:25

Det gjøres store arbeider på infrastrukturen på Bergensbanen, og spesielt omfattende arbeider vil pågå mellom Arna og Bergen i november og desember.

 

Dette medfører at det i perioden 11.11. – 17.11. ikke vil trafikkere godstog til og fra Bergen. Det opprettes en midlertidig terminal på Voss, og settes opp et begrenset antall tog dit, slik at noe fortsatt kan sendes på tog store deler av strekningen.

 

I perioden 17.11. – 12.12. vil det kjøre tog til Bergen, men i et begrenset omfang i forhold til rutetider og antall tog.

 

Vi setter derfor inn et stort antall ekstra biler i hele perioden fra 11.11. -12.12., for å opprettholde kvaliteten på våre gods-, pakke og brevprodukter. Dette skjer i en tid på året vi vet at vær og føreforhold kan være utfordrende. Så til tross for at vi setter opp bilkapasitet for å ivareta transportbehovet, vil det kunne oppstå forsinkelser og kvalitetsavvik med tanke på antallet biler som i denne perioden vil erstatte togtransporten.