Rørosbanen fortsatt stengt

23.08.23 12:49

E6 er fortsatt delvis stengt ved Soknedal, men det er OK omkjøringsmuligheter selv om det tar noe ekstra tid. Rørosbanen er fortsatt stengt, ny prognose for åpning er varslet fredag 25.8. kl 08:00. Vi kjører flere ekstra biler daglig.  Det må likevel forventes at det kan oppstå forsinkelser på brev, pakker og gods også det neste døgnet. Det gjelder da fortsatt postnumrene 0001-5999, 6700-6999 til/fra 7000-7999.

Til og fra Nord-Norge medfører stengt Dovrebane og Rørosbane, at vi har svært redusert kapasitet, så det vil kunne bli opptil 2 dagers forsinkelse for pakker og gods frem til en kapasitetsøkning på tog blir tilgjengelig igjen. Dette kan enten skje ved at Rørosbanen åpner igjen, eller at det blir satt opp ekstra tog via Sverige.

Vi beklager den økte fremsendingstiden og ulempene dette medfører.