Snøvær og vind skaper utfordringer for transport på bil og tog

17.01.24 14:53

Snøvær og vind på Sør- og Østlandet vil medføre forsinkelser av brev, pakker og gods, til store deler av landet. Det er også varslet store nedbørsmengder torsdag og fredag på Vestlandet.

Det er utfordrende kjøreforhold på Sørlandet og Østlandet, og vi forventer derfor forsinkelser på bilruter i ettermiddag og kveld. I stor grad vil det være på strekningene Stavanger/Kristiansand – Oslo/Østlandet og internt på Østlandet.

Jernbaneterminalen på Alnabru, som er det sentrale punktet for godstrafikk på bane, har også store utfordringer grunnet snø i kombinasjon med sterk vind. Terminalen har i dag vært helt stengt en periode, og det er usikkert når den åpner igjen. Det er derfor varslet en vesentlig nedskalering av antallet tog som går i dag, og vi må også regne med at de togene som eventuelt går vil bli forsinket.

Det betyr at brev, pakker og gods mellom Oslo/Østlandet og resten av landet i stor grad vil bli forsinket i dag. Da Posten Bring AS i stor grad benytter tog der det er mulig, vil det bety at det er stor risiko for forsinkelser til de store byene (Stavanger, Bergen og Trondheim) og Nord-Norge. Været fortsetter på Vestlandet i morgen og fredag, slik at det vil være utfordringer værmessig ut uken som påvirker kvaliteten på våre produkter.

Etterslepet av dagens mange innstilte tog gjør at vi ikke forventer en stabil togproduksjon denne uken. Forsinkelser også i biltrafikkene i dag og ut uken, gjør at det vil kunne bli forsinkelser mellom alle landsdeler og steder denne uken.

Vi beklager alle ulempene dette får for kundene.