Stengte veier og stengte toglinjer medfører at pakker, brev og gods til/fra og internt i Nord Norge blir forsinket.

22.09.20 08:21

I tillegg til varslede vedlikeholdsarbeider på jernbanen, har været skapt ytterligere forsinkelser og stengte jernbanestrekninger. Det siste døgnet har det også vært flere stengte hovedveier i Nordland og Troms & Finnmark. Det betyr at transport av pakker, brev og gods har blitt vesentlig forsinket, og selv om været nå er i bedring, og vi forventer at infrastrukturen blir åpnet igjen, vil vi ha et etterslep hele denne uken.

Vi beklager ulempene dette medfører, og vi setter opp ekstra biler så langt vi har mulighet, men kundene må forvente forsinkelser på opptil 2 dager ut denne uken på det som sendes mellom sør og nord, og enkelte strekninger internt i Nord Norge.