Store nedbørsmengder skaper igjen utfordringer

28.08.23 15:17

Store nedbørsmengder på deler av Østlandet, har medført at det igjen er stengte veier og jernbanestrekninger mot Vestlandet. Rv 7 er stengt ved Bromma, og Bergensbanen er stengt mellom Geilo og Gol. Ny prognose for åpning av Bergensbanen er forventet kl 20:00 i kveld. Til og fra Bergen har vi derfor satt inn biler så langt det er mulig, og det medfører at det aller meste er underveis i løpet av kvelden, men noe pakker og stykkgods kan bli forsinket inntil ett døgn. De ekstra bilene som er satt inn, gjør blant annet at brev og ekspresspakker ikke blir påvirket av stengingen.

Med unntak av tidligere varslede forsinkelser til og fra Nord-Norge, er det ikke meldt om andre stengte veier og togstrekninger som påvirker våre transporter. Likevel er det meldt om høy vannstand i flere vassdrag på Østlandet, og det er derfor lite nedbør som skal til før det kan bli utfordringer på flere strekninger i Sør-Norge. Vi oppdaterer i så fall med ny informasjon skulle det skje