Store pakkevolumer i forbindelse med Black Friday.

03.12.20 15:34

Netthandelen i 2020 har grunnet pandemien hatt stor vekst. På grunn av dette forventet Posten ekstra store pakkemengder i perioden med Black Friday og juletrafikk. Selv om våre prognoser altså tok høyde for svært store pakkevolumer, har de faktiske volumene overgått disse.

Det er produksjon døgnet rundt, 7 dager i uken. Hele produksjonsapparatet produserer for fullt, og vi setter inn alt som trenges av ekstra transportkapasitet. Til tross for dette vil enkelte av våre kunder kunne oppleve at pakkene vil bruke flere dager lenger enn forventet.

Vi beklager dette sterkt overfor kundene våre, og forsikrer at vi gjør det vi kan for å få pakkene frem så raskt det er praktisk mulig.