Uvær, stengte veier og forsinkede tog til og fra Bergen.

15.12.21 13:41

Det siste døgnet har det vært flere stengte veier mellom Østlandet og Bergen, blant annet på grunn av ras. Biltransportene våre i natt har derfor blitt kraftig forsinket. I tillegg har de fleste togene mellom Oslo og Bergen vært sene. Dette betyr pakker og gods til og fra Bergen og Østlandet det siste døgnet kan bli forsinket.

Vi er usikre på hvordan det neste døgnet vil bli, men det kan være fare for fortsatt redusert fremkommelighet, som igjen kan bety forsinkelser på pakker, gods og brev også det neste døgnet.

Vi beklager ulempene dette får, og forsøker å minimere forsinkelsene i den grad det er mulig.