Slik jobber Posten med klima og miljø

Slik jobber Posten med klima og miljø

For oss i Posten handler bærekraft om å snu dagens utfordringer til morgendagens muligheter – for verden og oss. Vi har jobbet målrettet med klima og miljø i mange år, og det har gitt resultater.

Postbud i en Paxter på en vei ved et vann og fjell i bakgrunnen.
Publisert 08.11.2022

Vi har likevel fortsatt en stor og viktig jobb å gjøre, og skal fortsette å kutte utslipp og bidra til et mer bærekraftig samfunn i årene som kommer.

Som en av Nordens største transport- og logistikkaktører er Postens utslipp av klimagasser betydelige. Det hviler et stort ansvar på oss som selskap for å bidra til å nå klimamålene, og det ansvaret tar vi på alvor.

Ettersom vi er en del av problemet, er vi også en del av løsningen. Vi har en unik mulighet til å gjøre en forskjell.

Bærekraft i Posten er tett knyttet til strategien vår. Vi skal være best på bærekraftig verdiskapning og vi skal være den grønneste logistikkleverandøren. 

Dette er noen av resultatene vi kan vise til så langt:

  • Vi har mer enn halvert utslippet vårt av CO2 i løpet av de siste ti årene.
  • Vi har Norges største fossilfrie kjøretøypark bestående av over 2000 kjøretøy. 
  • Vi har sluttet å bestille fossildrevne varebiler til bruk i byene og i år når vi målet om fossilfri distribusjon av pakker med varebil i 40 nordiske byer.
  • Alle nye terminaler gjøres klar for solceller, og vi etablerer ladeinfrastruktur på terminaler og enheter i hele Norden. I 2022 har vi seks terminaler med solceller.
  • Posten og Bring er en av Nordens største brukere av tog. Våre togløsninger fjerner hvert år flere tusen lastebiler fra veiene i Norden og Europa.

Posten og Brings elbiler i ulike størrelser på Svalbard
Postens distribusjon av pakker, post og gods i Longyearbyen skjer med kun elektriske kjøretøy.

For å nå klimamålene må vi tenke langsiktig, se det store bildet og analysere hvilke risikoer vi som selskap og samfunnet vil stå overfor i årene som kommer. Vi må være i forkant og i kontinuerlig utvikling. Dette jobber vi med hver dag i alle deler av Posten-konsernet.

Vi har satt i gang ambisiøse tiltak for å nå målet om å være best på bærekraftig verdiskapning:

  • Innen 2050 skal hele virksomheten ha netto nullutslipp (et mål om å oppnå null utslipp av klimagasser betyr å redusere utslipp så mye som mulig, og kompensere for restutslippet ved å investere i tiltak som fjerner CO2 fra atmosfæren).
  • I tillegg til å redusere utslipp fra alle egeneide kjøretøy og bygg, må vi redusere utslipp fra all kjøpt transport. Derfor inkluderer vi alle våre leverandører i vårt klima- og miljømål mot 2030.
  • Vi tester og tar i bruk alternative elektriske kjøretøy​. Vi har gått til anskaffelse av 65 elektriske lastebiler og 70 biogassdrevne lastebiler som vil bli levert i 2022/23.
  • Vi tester og inngår partnerskap for å utvikle ny teknologi som kan redusere utslipp. Et av disse initiativene er bruk av selvflygende droner til leveranser.
  • Vi tester også ut nye ideer for å ta en rolle innen sirkulærøkonomi.

Postens systematiske arbeid med bærekraft blir lagt merke til. Vi får ekstern anerkjennelse og er i år blant annet blitt kåret til bransjens mest bærekraftige merkevare av Sustainable Brand Index. I 2022 var Posten et av bare ti store norske selskaper som hadde utslippskutt i tråd med Parisavtalen, ifølge PWCs klimaindeks.

Målene vi har satt for utslippskutt fremover er godkjent av Science Based Targets initiative (SBTi). Dette sikrer at vi også fremover gjør det som, ifølge vitenskapen, må til for å nå Parisavtalen.

Her kan du finne mer informasjon om arbeidet med klima og miljø:

Del artikkelen