Utfylling av tolldokumenter


En tollfaktura må legges ved sendingen når du sender til utlandet. Privatpersoner må fylle ut tollpapirer for alle typer sendinger til utlandet med unntak av postkort og vanlige brev.

  • For brevsendinger får du adressekort med tollpapirer på Posten.
  • Skal du sende en pakke til utlandet (Carryon Cash) får du også adressekort og tollfaktura på Posten. Men du kan også fylle ut tollfaktura på forhånd for å spare tid. 
  • Bedrifter må benytte handelsfaktura, eventuelt proformafaktura hvis det ikke dreier seg om salg – se www.bring.no/toll.

Slik gjør du det:

  1. Tolldeklarasjonen fylles ut på engelsk
  2. Innhold skal beskrives detaljert med antall, vekt, verdi og opprinnelsesland for hver artikkel. Har du tolltariffnummer* skriver du inn dette.
  3. Total vekt og verdi (f.eks. norske kroner) oppgis for alt innhold i sendingen
  4. Husk underskrift

*Mer informasjon om Tolltariffen og HS-nummer/tolltariffnummer finnes på toll.no.

Tollfaktura for pakker til utlandet