Utfylling av tolldokumenter

En tollfaktura må legges ved sendingen når du sender til utlandet.


For privatpersoner ber vi om at utfylt tollfaktura/proformafaktura legges ved sendingen i plastlomme ved siden av sendingens adressering. Bedrifter må benytte handels- eller proformafaktura – se www.bring.no/toll.

Foruten fullstendig navn og adresse til både mottaker og avsender, skal sendingen utstyres med tolldeklarasjon som viser sendingens innhold og verdi:

  • Tolldeklarasjon (CN22) brukes til brevpost med vareverdi inntil 300 SDR (ca. NOK 3000)
  • Tolldeklarasjon (CN23) brukes til brevpost med verdi over 300 SDR (ca. NOK 3000,-)
  • For pakker er CN23 en del av adressekortsettet og benyttes derfor uansett verdi

Slik gjør du det:

  1. Tolldeklarasjonen (CN22 og CN23) fylles ut på engelsk, fransk eller et språk som mottakerlandet forstår
  2. Innhold skal beskrives detaljert med antall, opprinnelsesland, vekt og verdi for hver artikkel
  3. Total vekt og verdi (f.eks. norske kroner) oppgis for hele sendingen
  4. For handelsvarer oppgis de første seks siffer av HS-nummer-/tolltariffnummer fra Tolltariffen*
  5. For CN23: Oppgi porto/forsendelseskostnader som er betalt for sendingen og legg ved tollfaktura
  6. Husk underskrift

*Mer informasjon om Tolltariffen og HS-nummer/tolltariffnummer finnes på toll.no.