Til hovedinnhold

16. juni 2017 - Fredrikstad 450 år

Frederik feirer - Jubilanten i Østfold har nemlig en fargerik historie å se tilbake på.


I 1567 grunnla Kong Frederik II Fredrikstad, og fikk dermed sitt navn udødeliggjort i Norge. Etter at svenskene hadde brent ned Sarpsborg i Den nordiske sjuårskrigen, bestemte kongen å bygge opp byen igjen, denne gangen nærmere utløpet til Glomma.

12. september 1567 signerte Kong Frederik brevet som godkjente flyttingen, og Fredrikstad ble grunnlagt.

1961
Wilhelm Rasmussens statue av kong Frederik II på torget i Gamlebyen i Fredrikstad. (© Wilhelm Rasmussen/BONO)

Historien om «Plankebyen»
På 1600-tallet fikk Fredrikstad økt militær betydning. Under den nordiske krigen fra 1700 hadde admiral Peter Wessel Tordenskjold kommandoen over flåten med base i Fredrikstad. Fra 1570 til 1830 ble hele eller deler av Fredrikstad rasert av branner utallige ganger. Ved den siste totale bybrannen i 1764 var det sjette gangen kirken brant ned.

Avskaffelsen av sagbruksprivilegier i 1860 førte til Fredrikstads viktigste vekstperiode. På relativt kort tid ble den lille handels- og sjøfartsbyen forvandlet til en av landets mest betydelige industribyer. Sagbruk og teglverk ble de viktigste industriene, og Fredrikstad fikk derfor tilnavnet «Plankebyen». Senere fikk også steinindustri og mekaniske verksteder stor betydning for byens vekst.

Fredrikstad i dag
I dag er Fredrikstad en av Norges største byer. Høgskolen i Østfold og Institutt for journalistikk har base i Fredrikstad og avisene Fredrikstad Blad og Demokraten kommer ut i byen. Selv om Glomma skiller Gamlebyen fra dagens bysentrum, er denne vel bevarte festningsbyen en viktig attraksjon både for fastboende og tilreisende.

Fakta

NK 1961
Dato: 16. juni 2017
Verdi og motiv: Kr 23,00: Wilhelm Rasmussens statue av kong Frederik II i Gamlebyen © Wilhelm Rasmussen/BONO
Design: Magnus Rakeng
Foto: © Østfold fylkes billedarkiv, Espen Bratlie/Samfoto
Trykkmetode: Offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print