Til hovedinnhold

Nyttige linker

Aktuelle linker til blant annet frimerkeklubber, frimerkehandlere og andre lands frimerketjenester.


Digitalt frimerkearkiv

Digitalt frimerkearkiv av alle utgitte norske frimerker. Nytt arkiv er under oppbygging og vil bli lenket opp så snart det er klart!

Norgeskatalogen

Norgeskatalogen inneholder alle priser over alle norske frimerker, FDC, Årssett og andre utgivelser fra Posten.

Frimerkeklubber

Norsk filatelistforbund – Adresser og linker til norske frimerkeklubber, samt mye nyttig informasjon med hovedvekt på Norge og Norden.
Følg de på Facebook.

Norges frimerkeungdom (Norsk filatelistforbunds ungdomsorganisasjon) – Mange nyttige og interessante linker til internetts frimerkeverden, og mye stoff om samleområder utenfor Norden.

Andre linker

StampOnTheWeb –  Nettside med mange nyttige frimerkelinker