Til hovedinnhold

Klager på tjenester omfattet av postens leveringspliktige tjenester


Klagebehandlingen

Klagen kan fremmes muntlig eller skriftlig, og rettes til Kundeservice per telefon, post, eller direkte i dette klageskjemaet. Skriftlige klager kan også innleveres til postkontor, Post i Butikk eller landpostbud. Posten skal veilede om klageadgangen og hjelpe til med å utforme klager skriftlig dersom du ønsker det.

Telefon: 22 03 00 00
Postadresse: Kristiansand kundeservice, Postboks 1883, 4686 Kristiansand
E-post: fyll ut skjema og send.

Muntlige klager avgjøres om mulig, samme dag de mottas.

Skriftlige klager skal som hovedregel være avgjort innen 14 virkedager og senest innen 30 dager. Dersom forhold tilsier at man ikke kan overholde fristen på 14 dager skal det gis foreløpig svar, hvor det informeres om forventet behandlingstid.

Skriftlige klager skal besvares skriftlig og avgjørelser skal begrunnes. I begrunnelsen skal det gå frem hvilke regler og retningslinjer som er lagt til grunn og de vurderinger som er gjort.

Du har krav på fornyet skriftlig behandling av klagen dersom du ikke har fått fullt medhold.

Formål

Posten skal sikre at alle kunder:

får likeverdig og forutsigbar behandling av klagen
får informasjon om hvor de kan rette klagen
opplever en kundevennlig, rask og rettferdig behandling av klagen
Posten vil bruke klagene aktivt som grunnlag for forbedringer.

* Her beskrives Postens leveringspliktige tjenester .

Du har krav på å få behandlet ethvert spørsmål angående posttjenester omfattet av Postens konsesjon, herunder tjenesteutførelse og servicenivå. Alle som er berørt av tjenestene som omfattes av klageordningen kan klage.

Informasjon om muligheten til og fremgangsmåten ved klage, skal være tilgjengelig for deg som kunde. Det skal være informasjon på alle postkontorer, Post i Butikk og Postens nettsider.

Les her om Postens Privacy Policy og om de Generelle leveringsvilkår.