Frimerke og porto

I staden for vanlege frimerke kan du kjøpe digitale frimerke. Du betaler på nettet og får ein kode som du skriv på brevet eller pakken.

Vanlege frimerke kan du kjøpe både enkeltvis, i hefte, på rull og som heile ark. Du kan kjøpe frimerke i nettbutikken vår,  på Posten og på bensinstasjonar, kioskar, bokhandlarar osv.

Frimerker - prisar frå 1.1.2021

Du kan bruke digitale eller vanlege frimerke som porto på brev og små pakkar på opptil to kilo. Prisen blir rekna ut etter kva storleik og vekt sendinga har.

For sendingar over 2 kg – sjå prislista.

I Noreg

Vekt inntil Inntil 2 cm tjukk 2–7 cm tjukk Meir enn 7 cm tjukk
20 g 18 55 90
50 g 24 55 90
100 g 27 55 90
350 g 45 55 90
1 kg 88 100 140
2 kg 125 135 175

NB: Dersom lengd eller breidd på brevet er over 35,3 x 25 cm, er prisen som for brev som er meir enn 7 cm tjukke.  Les meir om mål og vekt.


Til Europa*

Vekt inntil Inntil 2 cm tjukk 2–7 cm tjukk Meir enn 7 cm tjukk
20 g 27 70 120
50 g 31 70 120
100 g 35 70 120
350 g 59 70 120
1 kg 115 130 180
2 kg 160 180 230

* Tollinformasjon må registrerast digitalt. Bruk vår sjølvhjelpsløysing på posten.no. For sendingar du ikkje registrerar digitalt må du betale kr 38,– for at vi gjer registreringa for deg. Om digital registrering manglar når du levere i raud postkasse eller anna sjølvbeteningspunkt, vert sendar fakturert kr 38 + ekspedisjonskostnad på kr 61 + kr 11 per brev i etterkant.

Utanfor Europa*

Vekt inntil Inntil 2 cm tjukk 2–7 cm tjukk Mier enn 7 cm tjukk
20 g 33 90 140
50 g 38 90 140
100 g 43 90 140
350 g 72 90 140
1 kg 145 160 225
2 kg 200 220 280

* Tollinformasjon må registrerast digitalt. Bruk vår sjølvhjelpsløysing på posten.no. For sendingar du ikkje registrerar digitalt må du betale kr 38,– for at vi gjer registreringa for deg. Om digital registrering manglar når du levere i raud postkasse eller anna sjølvbeteningspunkt, vert sendar fakturert kr 38 + ekspedisjonskostnad på kr 61 + kr 11 per brev i etterkant.

 

Konvolutt-med-personlig-frimerke-PMM-01451

Personlege frimerke

Skal du sende brev, invitasjonar eller takkekort, eller berre har lyst til å vise fram barnet, hytta eller katten? Då kan du lage flotte personlege frimerke.

Du kan velje om frimerka skal nyttast i Noreg eller sendast til andre land. Frimerka gjeld for brev inntil 20 gram. Meir om personlege frimerke.

Spørsmål og svar om frimerke og porto

 • Du kan byte inn heile ark, rullar og frimerkehefte i andre frimerke på det lokale postkontoret. Enkeltfrimerke kan du ikkje byte.

  Pris for bytet er 33 kroner per påbyrja 100 frimerke.
  NB: Du kan berre byte frimerke i andre frimerke, ikkje i kontantar.

 • Frimerka har ikkje påtrykt verdi. Dei kan alltid nyttast til å frankere post inntil 20 gram innanlands, til Europa eller til resten av verda. Frimerka er òg gyldige i kombinasjon med andre frimerke for å dekkje høgare prisar innanlands eller til utlandet.

 • Rettleiande leveringstid for all post er 2–3 arbeidsdagar i heile Noreg. Til Europa er leveringstida 3–7 arbeidsdagar og til resten av verda 5–9 arbeidsdagar.

 • Brev:
  Lengd inntil 60 cm
  Lengd + breidd + tjukkleik ikkje over 90 cm

  Rull:
  Lengd inntil 90 cm
  Lengd + dobbel diameter ikkje over 104 cm

  Les meir om mål og vekt.

 • Brev:
  9 x 14 cm

  Rull:
  Lengd minst 10 cm
  Lengd + dobbel diameter må vere minst 17 cm

  Les meir om mål og vekt.

 • Dersom du sender post med for lite porto, sørgjer vi for at sendinga kjem fram likevel. Vi legg ut for manglande porto og sender rekning til deg som er avsendar. Om vi ikkje har namnet på avsendaren, blir rekninga sendt til mottakaren. Ekspedisjonskostnaden for denne tenesta er 59 kroner, pluss eit tillegg på 9 kroner per brev.

  Har du fått faktura for manglande porto, kan du logge deg inn på denne sida og sjå bilete av sendinga.

 • Ja, like eins med vanlege brev og små pakkar kan du bruke frimerke på rekommanderte brev og verdibrev.

  Les meir om brev med ekstra tryggleik.