Tjenester med nye priser fra 1. juli 2019


Vær oppmerksom på at prisendringer kan forekomme i løpet av året.

Utskriftsvennlige prislister

Hele prislisten 2019


Frimerker

I Norge

Vekt inntil Inntil 2 cm tykk 2–7 cm tykk Mer enn 7 cm tykk
20 g 16,– 55,– 85,–
50 g 23,– 55,– 85,–
100 g 26,– 55,– 85,–
350 g 45,– 55,– 85,–
1 kg 87,– 95,– 130,–
2 kg 125,– 130,– 165,–

NB: Dersom brevet er mer enn 35,3 cm langt eller mer enn 25 cm bredt, prises det som mer enn 7 cm tykt. Les mer om mål og vekt.

Til Europa*

Vekt inntil Inntil 2 cm tykk 2–7 cm tykk Mer enn 7 cm tykk
20 g 25,– 70,– 110,–
50 g 30,– 70,– 110,–
100 g 34,– 70,– 110,–
350 g 59,– 70,– 110,–
1 kg 115,– 125,– 170,–
2 kg 160,– 170,– 215,–

* Tollinformasjon må nå registreres digitalt. Gratis selvbetjeningsløsning er tilgjengelig på posten.no fra 1.7.2019. Alternativt vil Posten utføre registreringen for kr 38,–.

Utenfor Europa*

Vekt inntil Inntil 2 cm tykk 2–7 cm tykk Mer enn 7 cm tykk
20 g 31,– 85,– 135,–
50 g 35,– 85,– 135,–
100 g 39,– 85,– 135,–
350 g 72,– 85,– 135,–
1 kg 140,– 145,– 210,–
2 kg 200,– 205,– 265,–

* Tollinformasjon må nå registreres digitalt. Gratis selvbetjeningsløsning er tilgjengelig på posten.no fra 1.7.2019. Alternativt vil Posten utføre registreringen for kr 38,–.


Norgespakken

Vekt inntil Pris på Posten Pris på posten.no
10 kg 180,– 149,–
25 kg 305,– 268,–
35 kg 420,– 381,–
Uemballert sykkel 1080,– ---
Håndteringstillegg* 129,– ---
Tillegg til og fra Svalbard 288,– 288,–
Stoppkrav, tilbakekalle sending, endre
adresse. Ny porto kommer i tillegg.
193,– ---
Ettersende pakke 100,– ---

 

Norgespakken med postoppkrav

Vekt inntil Pris på Posten Pris på posten.no
10 kg 289,– 220,–
25 kg 414,– 339,–
35 kg 529– 452,–
Håndteringstillegg* 129,–  ---
Tillegg til og fra Svalbard 288,– 288,–
Endre/stryke postoppkravsbeløp 193,– ---
Stoppkrav, tilbakekalle sending, endre
adresse. Ny porto kommer i tillegg.
193,– ---
Ettersende pakke 100,– ---

* Håndteringstillegg gjelder for
– uten ytre emballasje
– pakker i rulleform
– pakker med lengde over 120 cm, bredde over 60 cm og/eller høyde over 60 cm.

 

Rekommandert brev

Format* Små Store Maxi
Pris Pris pr. stk. Pris pr. stk. Pris pr. stk.
Innland 190,– 235,– 320,–
Utland** 215,– 280,– 470,–

*Små: Tykkelse inntil 2 cm - konvoluttmål inntil B5 (17,6 x 25 cm)
Store: Tykkelse inntil 2 cm - konvoluttmål inntil B4 (25 x 35,3 cm)
Maxi: Mer enn 2 cm tykk eller konvoluttmål større enn B4 (25 x 35,3 cm)

**Tollinformasjon må nå registreres digitalt. Gratis selvbetjening er tilgjengelig på posten.no fra 1.7.2019. Alternativt vil Posten utføre registreringen for 38 kroner.

 

Internasjonal svarkupong

Forhåndsbetaling av svarporto  
Pris pr. kupong 34,–
Innbytteverdi i Norge 31,–

 

Personlige frimerker

Hva som prises Pris
Ark innland (20 frimerker) 410,–
Ark Europa (20 frimerker) 590,–
Ark verden (20 frimerker) 710,–