Personvern ved kundeundersøkelser


1. Formålet med våre kundeundersøkelser

Formålet med kundeundersøkelsene er å få mer kunnskap om hvordan vi kan forbedre oss for å møte våre kunders behov på en best mulig måte.

2. Det rettslige grunnlaget for behandlingen

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er til dels et frivillig samtykke fra deg og til dels personopplysningsloven § 8 første ledd bokstav f. Behandlingsansvarlig for undersøkelsene er Posten Norge AS.

3. Hvilke personopplysninger som behandles

Vi registrerer ditt navn, e-postadresse, mobilnummer og de svarene du avgir i kundeundersøkelsene.
Ditt navn og mobilnummer og/eller e-postadresse innhentes når du kontakter oss på e-post eller telefon - eller når du handler med oss. De øvrige opplysningene innhentes etter at du har samtykket i å bli kontaktet og ved at du deltar i kundeundersøkelsen. Det er helt frivillig å delta i våre undersøkelser.

4. Hvordan bruker vi opplysningene

De innsamlede opplysningene brukes bare for å få bedre kunnskap om hvordan vi kan forbedre våre tjenester for deg som kunde. For dette formålet kan opplysningene deles med datterselskaper i Posten Norge AS innenfor EØS-området.

5. Oppbevaring og sletting av opplysninger

Posten lagrer opplysninger fra kundeundersøkelser så lenge de er relevante for formålet, og uansett ikke lenger enn tre år.
Tilgang til opplysningene gis kun til en begrenset del av våre ansatte og kun når det er nødvendig ut fra formålet med behandlingen. De ansatte som har tilgang til opplysninger om deg, har taushetsplikt.
Opplysninger fra kundeundersøkelsene oppbevares separat fra de opplysningene vi ellers registrerer om våre kunder. Opplysningene lagres sikkert og i samsvar med personopplysningsloven.

6. Dine rettigheter – innsyn og retting

Etter personopplysningsloven § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert om en selv. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til:
Posten Norge AS
Posten og Bring kundeservice
Postboks 1883
4686 Kristiansand
eller kontakt oss her.

Dersom de registrerte opplysningene ikke er riktige eller de er ufullstendige, kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningsloven § 27. Behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen av gjeldende regelverk i ditt land.