6. februar 2017 - Tråante 2017

Med det sørsamiske navnet på Trondheim, feirer det samiske folket 6. februar at det er 100 år siden samene arrangerte sitt første landsmøte i Tråante – Trondheim.

1952
NK 1952
1953
NK 1953

Landsmøtet var en viktig begivenhet i samisk historie, da det for første gang samlet nord- og sørsamer fra flere land til et stort møte for å drøfte og belyse felles saker og problemstillinger. Det var de samiske kvinnene som både tok initiativet og styringen. Elsa Laula Renberg stod bak ideen om og virkelig gjørelsen av møtet, som samlet over hundre deltakere. Komiteen bak møtet la opp til både politisk og praktisk skolering og debatt.

Landsmøtet i 1917 var på mange vis starten på den samiske bevisstgjøringen, og 6. februar er senere valgt som dato for Samefolkets dag og er felles for samene i både Norge, Sverige, Finland og Russland.

Hovedmarkeringen av Tråante 2017 foregår i Trondheim i jubileumsuken fra 5. til 12. februar, der både det norske kongeparet og samisk offentlighet fra hele Norden deltar.

De fire landenes sameting møtes i Trondheim, både hver for seg og til et felles nordisk sameting. Det blir også arrangement flere andre steder i landet, der en ønsker å vise bredden i samisk kultur, språk, næring og historie. Fra sør til nord, fra vest til øst.
Tråante 2017

NK 1952-1953
Dato: 6. februar
2017 Verdier og motiv:
A innland: Det samiske flagget og stilisert tegning av Sametinget
A innland: Det samiske flagget og Elsa Laula Renberg
Design: Astrid Båhl Foto: © Saemien Sijte
Trykkmetode: Offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print 

Bestill i nettbutikk

Les pressemeldingen