20. april 2018

Tema: Personlige frimerker

NK 1979-1980
Antall: 2 frimerker (utgis i ark)
Valør: Innland (kr 14) - Europa (kr 18)
Kunstner/designer: Kristin Slotterøy

Abonnementsutsendelse: 20. april